Det beste ved vår brannalarm?
Den redder liv!

Har du sikret deg selv eller familien din mot brann? Statistisk er svaret nei. Kun 1 av 10 husstander i vår region har en god nok brannalarm. Og hva er en god nok brannalarm? Det er en alarm du vet 100 prosent sikkert at virker.

Hver eneste uke brenner det i minst én bolig på Haugalandet. Fra 2015 – 2018 er det registrert 357 branner, bare i vår region. Fellesnevneren i de tilfellene hvor det går riktig galt er at det går for lang tid i fra brannen bryter ut og til brannvesenet får melding om brannen. Det tar bare noen minutter i fra en brann skyter fart og til et rom er fullstendig overtent. Da betyr det valget du tok om hvilken brannalarm du skulle kjøpe plutselig veldig mye.

– Alarmen fra Haugaland Kraft har den konkurransefordelen at brannvesenet varsles samtidig som alarmen din går hjemme. Slik bidrar vi til at våre kunder har helt andre forutsetninger for at konsekvensene av brann blir minst mulig, sier Einar Lindø i Haugaland Kraft..

Stikkordet for all brannvarsling er tid. Vi sier at man skal oppdage – redde ut – varsle brannvesenet og så forsøke å slokke, i den rekkefølgen. Da er det aller viktigste at man tidligst mulig blir oppmerksom på brannen.

Einar Lindø, fagansvarlig for alarm i Haugaland Kraft

Risiko og gode rutiner

Statistikk fra 2005 og frem til i dag viser at det er enkelte elementer som gjør at risikoen for brann øker. Blant annet viser det seg at det er større sannsynlighet for brann i boliger der man er alene hjemme, og menneskelig svikt oppgis som vanligste brannårsak. Brann oppstår oftest i de rommene man oppholder seg i som kjøkken, stue og soverom. Flest branner bryter ut i løpet av ettermiddagen og tidlig kveld, men flest dødsbranner forekommer i løpet av natten. Særlig vintermånedene er overrepresentert i statistikk over brann med dødelig utfall.

– Jeg vil understreke at det å være alene i denne statistikken ikke er ensbetydende med at man er enslig. De aller fleste av oss er mye oftere alene hjemme i boligen enn vi tenker over. Det er viktig å ha gått gjennom hva man gjør dersom en brann oppstår. Særlig dersom man er flere i huset anbefaler vi at familien har en egen branninstruks og at man har øvd på denne. Og sist, men ikke minst, at man vet at varslingssystemet man har valgt faktisk virker, sier Einar.

– Mange syns det et vanskelig å forholde seg til brannfare. Det blir litt som forsikring, man betaler for noe man jo helst ikke vil ha bruk for, helt til den dagen man virkelig trenger det.

Einar Lindø, fagansvarlig for alarm i Haugaland Kraft
Spørreundersøkelse med premie