Brannalarm eller røykvarsler

Hva er forskjellen?

De ser ganske like ut, men forskjellen mellom en brannalarm og en vanlig røykvarsler er at brannalarmen er koblet opp til en tredjepart. For Haugaland Kraft sin alarm er denne tredjeparten direkte til 110-sentralen.

– Vi er stolte av å være den eneste leverandøren i vår region som har alarmene våre direktekoblet mot brannvesenet. For kundene våre betyr det at om alarmen går får brannvesenet direkte beskjed om dette, og kan umiddelbart klargjøre utrykning. Før brannbilen kommer får du hjelp via telefon om hvordan du skal forholde deg. Er det falsk alarm, avbryter vi utrykningen. Vi holder også kontroll med at alarmen din fungerer, og trenger du for eksempel nytt batteri, vil vi minne deg på det helt til vi ser at du har byttet, forklarer alarmansvarlig Einar Lindø i Haugaland Kraft.

Du kan selv kjøpe en røykvarsler som er frittstående eller seriekoblet. Med en slik alarm har du selv ansvaret for at alarmen fungerer, at batteriene virker og at du faktisk registrerer alarmen, om den skulle gå av. Når du med denne alarmen først blir oppmerksom på brannen, vil det gå tid før du selv får ringt brannvesenet da du har mer enn nok med å redde deg selv og andre ut av boligen. I denne prosessen vil dyrebare sekunder og minutter gå tapt.

– All brannvarsling er bedre enn ingen brannvarsling. Men, brann er skremmende og det er en risiko å selv påta seg ansvaret for å tenke klart i en slik situasjon. I tillegg er nok mange ikke klar over at de kan få problemer med forsikringsselskapet dersom det viser seg at batteriene i røykvarsleren ikke virket. Vi ser også at veldig mange røykvarslere er langt over anbefalt levetid som er inntil 10 år, sier Lindø. 

haugaland-kraft-roykvarsler

Spørreundersøkelse med premie